Domov > O podjetju > Skrb za okolje E-mail | Natisni

 
V skrbi za uporabnika nismo pozabili na okolje. Naši izdelki so okolju prijazni, posebno pozornost posvečamo izbiri materialov in proizvodnih procesov, ki ne obremenjujejo okolja. Naša prizadevanja za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo potrjujeta tudi okoljski certifikat ISO 14001:2004 ter pravica do uporabe loga POR.

 
OKOLJSKA POLITIKA:

MITOL se je začel zavedati pomembnosti okoljevarstva prej kot večina gospodarskih družb. Varstvo življenjskega okolja je temeljni pogoj za zdrav in trajen razvoj.

Naša odločitev v preteklosti je bila, da vključimo politiko ravnanja z okoljem v celovito politiko razvoja delniške družbe. To nismo naredili samo deklarativno, ampak z nizom izvedenih ciljev, ki so vključevali proučevanje vplivov na okolje, investicije, usposabljanja in so pripeljali Mitol na tak razvojni nivo, da ima zagotovljen obstoj tudi v prihodnosti. Za orodje delovanja na področju okoljevarstva smo si izbrali sistem ISO14001.
S pomočjo tega sistema smo izvajali okoljsko politiko tako, da smo zagotavljali potrebne aktivnosti za nenehno zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja okolja, spoštovali in izvajali smo zakonodajne in druge zahteve, pomembne okoljske elemente smo vključili v razvojne in letne načrte poslovanja v smislu nenehnega izboljševanja okoljskega stanja, usposabljali smo osebje, ki ima vlogo pri pomembnih okoljskih vidikih in dvigali okoljsko zavest pri vseh zaposlenih in drugih, ki delajo v imenu družbe. Te aktivnosti izvajamo tudi danes in to bomo počeli tudi v prihodnje, kajti zgodba okoljevarstva ni nikoli zaključena zgodba. Vedno so še možne izboljšave.

Pred seboj smo vseskozi imeli cilj pridobiti celovito okoljsko obratovalno dovoljenje, skladno z evropsko IPPC direktivo. To smo uresničili v letu 2008.

  • Vključili smo se tudi v projekt »Čista proizvodnja«, ki je skupni projekt GZS, Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za okolje in utrjuje okoljevarstveno delovanje.

  • Odgovornost do okoljevarstva izkazujemo tudi s pravico do uporabe logotipa »Responsible care – odgovorno ravnanje«, ker vsako leto izdelamo poročilo po metodologiji evropskega združenja kemijske industrije.
    »Odgovorno ravnanje« se je začelo s prostovoljno iniciativo leta 1984 v Kanadi, danes pa se izvaja v več kot 50-ih državah.

Pozitiven odnos Mitola do okoljevarstva bo ostal stalnica. Prehojena pot je zahtevala veliko vlaganj in je bila naravnana v smeri pridobitve dolgoročne konkurenčne prednosti, to je obstoju družbe tudi v prihodnosti, ko bo splošna zavest o zdravem okolju še bolj pritiskala na gospodarjenje podjetij. Sedaj bomo dali večji poudarek ekonomskim učinkom oziroma izplenu iz takega ravnanja. Rezerve imamo še v izboljšanju energetske učinkovitosti, zmanjševanju odpadkov, optimiziranja procesov. Družbena odgovornost, katere sestavni del je tudi odgovornost do okolja je širok pojem. Največja stopnja družbene odgovornosti je konkurenčno podjetje.
In to želimo ostati tudi v razmerah, ko se konkurenčno okolje zaostruje.


 

 
Za povečavo klikni na sliko!

Okolju prijazni.

 
©1998-2018 MITOL, Tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Slovenija