Domov > O podjetju > Mitol skozi čas E-mail | Natisni
 

 
1947
Začeli smo kot podjetje za odkup in predelavo mleka z imenom Mleko Sežana.

1954 Na osnovi kazeina pridobljenega iz presežkov mleka je bilo izdelano prvo lepilo.

1962 Prelomnico v razvoju podjetja je predstavljala odločitev o postavitvi 1700 litrskega reaktorja za proizvodnjo sintetičnih lepil.

1963 Razviti so bili prvi tipi disperzijskih lepil. Emulzije za proizvodnjo le-teh je Mlekarna kupovala doma in v tujini.

1964 Mlekarna se je preimenovala v MITOL – Mlekarna in tovarna lepil.

1968 Zaradi velikega povpraševanja po disperzijskih lepilih in težav z uvozom emulzij se je MITOL odločil postaviti lasten obrat za proizvodnjo emulzij.

1972 Količine odkupljenega mleka so se iz leta v leto zmanjševale, kapacitete mlekarne pa so ostajale čedalje bolj neizkoriščene. L.1972 je prineslo dokončno ukinitev mlekarsko-predelovalne dejavnosti.

1973 V tem letu je bilo proizvedenih že 5 000 ton disperzij.

1975 Razvoj novih tehnologij in potreb kupcev je narekoval tudi razvoj novih vrst lepil. MITOL je hitro prepoznal prednosti talilnih lepil in pravilno predvidel razvoj potreb kupcev. Kot prvi na trgu tedanje Jugoslavije je začel s proizvodnjo in trženjem nove generacije lepil.

1989 S preimenovanjem v MITOL tovarna lepil, p.o. Sežana se je prvotna dejavnost umaknila tudi iz naziva podjetja.

1991 Padec prodaje, ki ga povzroči izguba jugoslovanskega trga, poskuša MITOL nadomestiti s prodiranjem na nove trge.

1995 Podjetje se preoblikuje v delniško družbo in se vpiše v sodni register pod današnjim nazivom MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana.

1999 Pridobitev certifikatov ISO 9001 in ISO 14 001. Ta korak uvršča MITOL med podjetja, ki ob skrbi za kvaliteto izdelkov dosledno upoštevajo tudi zahteve za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo.

2002 Z avtomatizacijo procesov v proizvodnji disperzij je bilo uvedeno računalniško vodenje proizvodnje.

2002/2003 Z izgradnjo in ureditvijo visoko regalnega skladišča dobi MITOL sodoben distribucijsko-logistični center.

2004 Posodobitev in delna avtomatizacija proizvodnje talilnih lepil.

2004 Na Češkem MITOL ustanovi svoje prvo hčerinsko podjetje MITOL CZ.

2006 Pridobitev certifikata OHSAS 18001:1999 predstavlja formalno potrditev MITOL-ovih prizadevanj na področju zaščite poklicnega zdravja in varnosti.

2008 MITOL-ove aktivnosti na področju varovanja okolja so bile v l.2008 nadgrajene s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja usklajenega z evropsko direktivo IPPC. S tem dokumentom se je MITOL tudi zakonsko zavezal k celovitem reševanju okoljskih problemov, k preprečevanju onesnaževanja in k uvajanju sodobnih tehnologij, ki zmanjšujejo vplive na okolje, ter tako zagotovil temelje za trajnostni razvoj samega podjetja kot tudi širše skupnosti.

 
Za povečavo klikni na sliko!

MITOL nekoč.

 
Za povečavo klikni na sliko!

Začetki proizvodnje
talilnih lepil.

 
Za povečavo klikni na sliko!

Prvi sejemski nastopi v tujini.

 
Za povečavo klikni na sliko!

Sodobno opremljeno visokoregalno skladišče.

 
 
©1998-2018 MITOL, Tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Slovenija