Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / O nás / Udržitelný rozvoj / Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Všechny naše aktivity vycházejí ze závazku chránit, udržovat a podporovat udržitelné využívání ekosystémů.

Ochrana životního prostředí představuje základní podmínku zdravého a trvalého rozvoje každého podniku. Společnost Mitol věnuje zvláštní pozornost výběru materiálů a výrobních procesů, které nezatěžují životní prostředí, a racionálnímu využívání přírodních zdrojů. Při péči o zákazníka jsme nezapomněli na životní prostředí. Naši snahu o bezpečnou a z hlediska životního prostředí přijatelnou výrobu potvrzují také zavedené certifikáty ISO 14001:2015 a certifikát Program odpovědného chování.

Ekologická výtečnost společnosti MITOL

 

MITOL si začal uvědomovat důležitost ochrany životního prostředí dříve než většina společností, neboť jsme už v roce 1999 zavedli systém ISO 14001 a zahrnuli ho do celkové politiky rozvoje společnosti.

Neudělali jsme to jen deklarativně, ale celou řadou realizovaných cílů, které zahrnovaly studie dopadu na životní prostředí, investice, školení a přivedly Mitol na takovou úroveň rozvoje, že má zajištěnou svou existenci i v budoucnosti.

V rámci tohoto úsilí zajišťujeme činnosti nezbytné k neustálému snižování a prevenci znečištění životního prostředí, respektujeme a důsledně dodržujeme legislativní a další požadavky a zahrnujeme prvky životního prostředí do rozvoje a ročních podnikatelských plánů z hlediska neustálého zlepšování životního prostředí.

Jsme si vědomi, že zaměstnanci jsou důležitým článkem při provádění politiky životního prostředí, proto se staráme o průběžné školení a posilování environmentálního povědomí všech zaměstnanců i ostatních, kteří pracují jménem společnosti.

Orientace společnosti Mitol na ochranu životního prostředí je a zůstane konstantou, protože právě ta nikdy není uzavřenou kapitolou. Zlepšení je vždy možné. Tato cesta vyžadovala mnoho investic a byla zaměřena na získání dlouhodobé konkurenční výhody, tedy aby společnost existovala i v budoucnu, kdy bude obecné povědomí o zdravém prostředí vytvářet ještě větší tlak na chod firem.

Také v budoucnu nás čeká mnoho výzev, pokud chceme jít nadále touto cestou, což je:

Lepidla MITOL – k životnímu prostředí šetrné a bezpečné produkty

 

Zvláštní důraz klademe také na ekonomické dopady, respektive výtěžku těchto postupů. Rezervy vidíme hlavně v optimalizaci výrobních procesů, zlepšování energetické účinnosti, racionálním využívání přírodních zdrojů a snižování odpadu.


OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ

Naši odborníci a zákazníci požadují co nejefektivnější výrobní proces – nižší spotřebu zdrojů, snížení odpadu a minimalizaci jejich dopadu na životní prostředí. S našimi řešeními a lepidly mohou urychlit výrobní linky, spotřebovat méně materiálu, snížit náklady a negativní dopad na planetu.


RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

Naše lepidla jsou vyvíjena jako k životnímu prostředí šetrná, inovativní řešení lepení a spojování průmyslových výrobků nebo na domácí použití. Se svými komponenty a recepturami, snadným a ekonomickým použitím, nejlepším balením a mnoha dalšími výhodami vytvářejí možnosti k dosahování pokroku v mnoha odvětvích.


ZLEPŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Na celém světě roste poptávka po produktech, které jsou bezpečné pro životní prostředí a snižují negativní dopady na něj. Naše řešení nabízejí odpověď.


SNÍŽENÍ ODPADU

Naše lepidla představují novou generaci lepicích produktů. Vývojem inovativních receptur lepidel snižujeme množství odpadu. Výrobky jsou šetrné k životnímu prostředí, mají vynikající kvalitu, snižují množství požadovaného lepidla a jsou k dispozici v praktických baleních.


 

 

Program odpovědného chování

Svou odpovědnost za ochranu životního prostředí také prokazujeme účastí v Programu odpovědného chování. Tento program představuje celosvětově jedinečnou iniciativu chemického průmyslu ke zlepšení činnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Cílem je neustále sledovat a zlepšovat úspěchy v těchto oblastech na základě měření 16 parametrů. Program je již implementován ve více než 50 zemích a očekává se, že z něj nakonec vyroste projekt udržitelného rozvoje, který zohlední také ukazatele sociálně odpovědného chování.

 

 

NENAŠLI JSTE TU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

Jsme tu pro vás.
Pro rychlou pomoc se obraťte na naše poradce.

Přihlášení na e-novinky