Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / Pravidla a podmínky

Obecné podmínky používání a ochrana soukromí na webových stránkách www.mitol.si

Úvod

Předmětem všeobecných podmínek definovaných v tomto dokumentu jsou webové stránky a jejich obsah na adrese www.mitol.si.

Odpovědnost

Obsah přístupný na webových stránkách je informativní. Web je nastaven a udržován s maximální péčí. Přestože se snažíme zajistit, aby poskytovaný obsah a informace byly spolehlivé, vysoce kvalitní a aktuální, nepřebíráme žádnou odpovědnost za případnou nepřesnost nebo nesprávnost poskytovaných informací. Veškeré informace lze změnit bez předchozího upozornění.

Ochrana autorských práv

Obsah těchto webových stránek je výhradním vlastnictvím společnosti MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 78, Sežana (dále MITOL). Je zakázáno kopírovat, distribuovat, používat nebo zneužívat texty, obrázky nebo jiná data bez předchozího vědomí a souhlasu společnosti MITOL.

Soubory cookie

Soubory cookie se na našem webu používají ke zlepšení výkonu. Jedná se o malé soubory, které se nahrají do vašeho počítače a usnadňují vám používání našich webových stránek. Více o nich si můžete přečíst na tomto odkazu https://www.mitol.si/cookies/.

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů pro web www.mitol.si je společnost MITOL, tovarna lepil, d.o.o., Sežana, Partizanska cesta 78, Sežana, e-mail mitol@mitol.si.

Společnost MITOL si je vědoma důležitosti ochrany vašich osobních údajů a respektuje vaše soukromí, proto s informacemi, které nám poskytnete, zacházíme opatrně. MITOL se zavazuje chránit přenášené osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (ZVOP-1) a ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Se všemi poskytnutými údaji bude zacházeno přísně důvěrně a za účelem, pro který byly předány.

Rozsah a účel shromažďování osobních údajů

MITOL bude zpracovávat a ukládat vaše osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa) za účelem dosažení účelu, pro který jste nám je poskytli, tj. za účelem poskytnutí odpovědí na vaše dotazy, které jste nám zaslali prostřednictvím formuláře na webových stránkách a pro pravidelné zasílání zpravodaje nebo informování o nabídce a novinkách v prodejním programu.

Základem shromažďování osobních údajů je váš souhlas daný ve formuláři na našem webu, kde zadáváte údaje nezbytné ke komunikaci.

Ochrana dat

Při zpracování vašich osobních údajů budeme přísně dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Použijeme vhodné postupy a opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, změně, zničení nebo neoprávněnému zpracování přenášených údajů.

MITOL se zavazuje, že nebude bez vašeho souhlasu zasílat údaje třetím stranám, které nejsou našimi smluvními zpracovateli, ani je nebude používat pro účely, které nejsou v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

K zasílání zpravodajů používáme program MailChimp. Další informace o podmínkách používání tohoto systému naleznete na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Zajištění práv jednotlivce

Svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit oznámením na e-mailovou adresu mitol@mitol.si. Data budou vymazána co nejdříve.

Zaručujeme vám také právo na přístup, aktualizaci, opravu a mazání osobních údajů v databázi v souladu s platnými právními předpisy a na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu: mitol@mitol.si.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo v souladu se zákonnými lhůtami. Tyto osobní údaje získané na základě vašeho souhlasu uchováváme až do vašeho zrušení. Osobní údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo smluvního vztahu s vámi, jsou uchovávány v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami (tj. 5 let po ukončení smlouvy). Po uplynutí doby uchovávání nebo na základě vašeho písemného zrušení na e-mailovou adresu mitol@mitol.si trvale smažeme nebo anonymizujeme vaše údaje, aby již nemohly být spojeny s jednotlivcem.

Zneužití údajů

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje v souladu s GDPR. V případě zneužití údajů vás co nejdříve upozorníme na vaši e-mailovou adresu, nejpozději však do 72 hodin od zjištění zneužití.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení zpracování vašich údajů v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u komisaře pro informace Slovinské republiky.

Změna obecných podmínek

MITOL si vyhrazuje právo změnit všeobecné podmínky bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, abyste si při návštěvě webových stránek pečlivě přečetli příslušné podmínky použití.

 

NENAŠLI JSTE TU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

Jsme tu pro vás.
Pro rychlou pomoc se obraťte na naše poradce.

Přihlášení na e-novinky