Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / OBLAST POUŽITÍ / PRŮMYSL / Montážní a jiné lepení / Výroba sendvičových desek

Výroba sendvičových desek

Výrobce lepidel MITOL nabízí široký sortiment lepidel a řešení, která jsou vyvíjena společně s uživatelem dle požadavků jednotlivých technologických procesů.

Lepidla MITOPUR jsou jedno nebo dvousložková polyuretanová lepidla na lepení všech typů stran k jádru, z různých izolačních materiálů při výrobě víceúčelových sendvičových desek.

Katalyzované typy lepidel jsou k dispozici na strojní míchání a nanášení lepidel na vysoce produktivní sériové linky.

K ruční aplikaci válečkem nebo ozubenou lopatkou při lepení menších a větších rozměrů sendvičových desek je k dispozici řada nekatalyzovaných typů lepidel s různými viskozitami a dobami vytvrzování.

JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA

VÝBĚR PRODUKTŮ

Lepidlo Viskozita

při 23 °C

(mPas)

Otevřená doba na montáž (min) při 23 °C Doba lisování (min)

při 23 °C

Zvláštní vlastnosti
MITOPUR E15 2000–5000 15/9 15 Rychlé tuhnutí. Velmi vhodné k nanášení formou rozprašování. Krátká doba komprese. Velká výrobní kapacita.
MITOPUR E20 2500–4000 20/12 20 Univerzální typ lepidla. Strojní nebo manuální nanášení. Dobrá penetrace do různých izolačních materiálů. Snadné nanášení válečkem nebo ozubenou lopatkou.
MITOPUR E35 2000–5000 35/30 50 Pomalejší tuhnutí. Strojní nebo manuální nanášení. Snadné nanášení válečkem nebo ozubenou lopatkou. Na lepení větších povrchů.

DVOUSLOŽKOVÁ LEPIDLA

VÝBĚR PRODUKTŮ

Lepidlo

A. komp.

Viskozita

při 23 °C

(mPas)

Tužidlo

komp. B

Směšovací poměr

dle hmotnosti

A:B

Reakční čas

(min)

Otevřená doba na montáž

(min) při 23 °C

Doba lisování (min)

při 23 °C

Zvláštní vlastnosti
MITOPUR A1/5 5000–8000 MITOPUR B7 81,5 :18,5 5-7 20 30 Rychle tuhnoucí lepidlo na strojní míchání a nanášení. Krátká doba komprese. Velká výrobní kapacita.
MITOPUR A2 8000–13000 MITOPUR B7 81,5 :18,5 90–150 180 300  Univerzální lepidlo k manuálnímu a strojnímu použití. Snadné ruční nanášení válečkem nebo ozubenou lopatkou. Na  lepení větších povrchů.
MITOPUR A2/15 8000–13000 MITOPUR B7 81,5 :18,5 11–16 35 90 Středně rychlé zasychání k manuálnímu a strojnímu použití. Snadné ruční nanášení válečkem nebo ozubenou lopatkou.
MITOPUR A3 18000–28000 MITOPUR B7 81,5 :18,5 90–150 190 300 Pomalu tuhnoucí lepidlo k ručnímu použití. Na lepení větších povrchů.
MITOPUR 402 SU 6000–10000 MITOPUR B7 81,5 :18,5 210–330 130 420 Samozhášecí lepidlo na výrobu protipožárních panelů. Snadné ruční nanášení nebo strojní použití.

MONTÁŽNÍ LEPIDLA

VÝBĚR PRODUKTŮ

Lepidlo Chemický základ Zvláštní vlastnosti
MITOMONT HP40

(transparentní)

Hybridní polymer Rychlé montážní lepení a těsnění skoro všech materiálů. Transparentní, silný, elastický a velmi odolný spoj.
Mitomont HP50

(šedý, bílý)

Hybridní polymer Rychlé montážní lepení a těsnění skoro všech materiálů. Silný, elastický a velmi odolný spoj.

Podlahové krytiny v mobilních jednotkách

Společnost MITOL nabízí produkty přizpůsobené technologickému procesu, jejichž vlastnosti uspokojí potřeby uživatelů. Vyvinuli jsme široký výběr lepidel na lepení podlahových krytin v mobilních jednotkách: obytné vozy, přívěsy, dodávky, mobilní domy, mobilní stany, obytné kontejnery a dopravní prostředky.

Výroba filtrů

Lepidla a tmely, které svými vlastnostmi splňují potřeby uživatelů: vynikající přilnavost k různým materiálům, optimální reologie, teplotní odolnost konečného produktu

DALŠÍ PRODUKTY

Produktový segment zahrnuje všechny produkty, které slouží jako pomocné prostředky při lepení, jako jsou separační prostředky, čistidla, ředidla atd.

Lepidla MITOPUR vynikají výbornými uživatelskými vlastnostmi, vytváří silné, velmi odolné a trvalé spoje zajišťující dlouhodobou kvalitu sendvičových desek.

NENAŠLI JSTE TU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

Jsme tu pro vás.
Pro rychlou pomoc se obraťte na naše poradce.

Přihlášení na e-novinky