Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / O nás / Udržitelný rozvoj / Společenská odpovědnost

Strategicky rozvíjíme naše podnikání a partnerství, a tím poskytujeme tu nejlepší podporu.

Úspěch a prosazení jakékoli společnosti do značné míry závisí na znalostech a dovednostech jejich zaměstnanců, což vyžaduje neustálé zdokonalování a rozvoj znalostí a kompetencí v mnoha oblastech. Jsme považováni za společnost, která dodržuje nejvyšší etické principy, jež v našich zaměstnancích posilujeme svým kodexem chování. Tímto způsobem mentorujeme a povzbuzujeme naše zaměstnance k osvědčeným postupům a inovativním přístupům s integritou a touhou po znalostech.

Usilujeme o rozvoj společnosti ve smyslu udržitelného modelu souvisejících ekonomických, sociálních a ekologických cílů. Jsme si vědomi, že společnost se musí neustále přizpůsobovat rychlým změnám na trhu. Je zásadní, abychom sledovali trendy na trhu a udržovali naši konkurenceschopnost díky vysoce inovativním produktům.

 

 

Závazek společnosti MITOL ke společenské odpovědnosti


ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ŽIVOTA PRO VŠECHNY

Zvyšujeme blaho a kvalitu života všech jednotlivců. Naším cílem je poskytovat rovné příležitosti zlepšováním veškerého potenciálu jednotlivce pro dlouhý, zdravý a aktivní život. Toho dosahujeme investováním do rozvoje, do vzdělávání, zdraví, kultury, životních podmínek a dalších zdrojů, které naplňují osobní potenciál.


ODPOVĚĎ NA POTŘEBY SPOLEČNOSTI

Tím, že vytváříme dynamičtější a přizpůsobivější společnosti, která je schopna rychle reagovat na výzvy trhu, zajišťujeme udržitelný hospodářský růst a nová pracovní místa, a tak udržujeme dlouhodobou ekonomickou, sociální a environmentální rovnováhu.


ZA SPOLEČNOU BUDOUCNOST

Ve společnosti Mitol zvyšujeme globální konkurenceschopnost podporou inovací a podnikání, rozšiřováním využívání informačních a komunikačních technologií a účinnou modernizací a implementací investic do vzdělávání, odborné přípravy, výzkumu a vývoje.


 

NENAŠLI JSTE TU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

Jsme tu pro vás.
Pro rychlou pomoc se obraťte na naše poradce.

Přihlášení na e-novinky