Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / O nás / O společnosti / PŘÍBĚH MITOLU

MITOL je jedním z vedoucích dodavatelů lepicích prostředků v Evropě. Už více než 70 let následujeme svou vizi a rozvíjíme inovativní řešení, která se zaměřují na naše uživatele. Od roku 2017 s hrdostí strategicky působíme pod záštitou skupiny Soudal z Belgie.

Zavázali jsme se k zásadě výtečnosti. Náš systematický přístup k dlouhodobému udržování ekonomické a společenské rovnováhy pro společné dobro je základní hodnotou naší společnosti.  S vysokou mírou odpovědnosti všech zaměstnanců v nejširším smyslu slova vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy a staráme se o lepší životní prostředí.

 

Řešení šitá na míru uživateli


Tajemstvím našeho úspěchu je, že nabízíme řešení na míru každého uživatele. Jsme si vědomi, že naši partneři očekávají, že budeme rozumět jejich potřebám a nabídneme jim produkty, které splňují jejich požadavky a očekávání. Nepřizpůsobujeme zákazníky našim produktům. My vyvíjíme produkty šité na míru uživateli. Široká škála více než 500 pečlivě formulovaných produktů, které reagují na výzvy moderních technologických procesů, je důvodem, že jste na správné adrese.

 

Odpovědi na výzvy budoucnosti 


Neustálá změna je jedinou konstantou v moderním světě. Snažíme se svým zákazníkům nabízet technologicky vyspělá řešení, která obstojí i před výzvami budoucnosti. Záleží nám na spokojenosti našich zákazníků a budujeme s nimi dlouhodobé profesionální vztahy, neboť ty jsou zárukou udržitelného rozvoje společnosti.

 

Urychlujeme inovace


Rychlý vývoj materiálů a vznik nových technologií vyžaduje, abychom neustále sledovali nové trendy. Skupina zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti MITOL se stará o neustálé zlepšování a modernizaci stávajících produktů a také o hledání nových inovativních řešení, která umožňují našim zákazníkům dosáhnout vyšší produktivity a vyšší přidané hodnoty. Podpora myšlení mimo zaběhnuté koleje a hledání originálních řešení je součástí naší organizační kultury, protože jsme si vědomi, že právě zaměstnanci jsou naším největším kapitálem, který máme k dispozici.

 

Jak šel čas ve společnosti MITOL


1947 Začali jsme jako společnost pro nákup a zpracování mléka pod názvem Mleko Sežana.

1954 Na základě kaseinu získaného z přebytečného mléka bylo vyrobeno první lepidlo.

1962 Milníkem ve vývoji společnosti bylo rozhodnutí zřídit 1700 litrový reaktor na výrobu syntetických lepidel.

1963 Byly vyvinuty první typy disperzních lepidel. Emulze na jejich výrobu Mlékárna nakupovala doma i v zahraničí.

1964 Mlékárna se přejmenovala na MITOL – Mlekarna in tovarna lepil (v překladu: MITOL – Mlékárna a továrna na lepidla).

1968 Vzhledem k vysoké poptávce po disperzních lepidlech a problémům s dovozem emulzí se společnost MITOL rozhodla založit vlastní závod na výrobu emulzí.

1972 Množství nakupovaného mléka rok od roku klesalo a kapacita mlékárny zůstávala stále více nevyužita. Rok 1972 přinesl konečné zastavení zpracování mléka a mléčných výrobků.

1973 V tomto roce již bylo vyrobeno 5 000 tun disperzí.

1975 Vývoj nových technologií a potřeb zákazníků udával také vývoj nových typů lepidel. MITOL rychle rozpoznal výhody tavných lepidel a správně předpověděl vývoj potřeb zákazníků. Jako první na trhu tehdejší Jugoslávie začal vyrábět a prodávat novou generaci lepidel.

1989 S přejmenováním na továrnu na lepidla MITOL (v orig.: MITOL tovarna lepil, p.o. Sežana) byla rovněž zrušena původní činnost z názvu společnosti.

1991 MITOL se snaží kompenzovat pokles tržeb způsobený ztrátou jugoslávského trhu pronikáním na nové trhy.

1995 Společnost je transformována na akciovou společnost a zapsána do soudního rejstříku pod současným názvem MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana.

1999 Získání certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001. Tímto krokem se společnost MITOL řadí mezi společnosti, které kromě péče o kvalitu svých produktů důsledně zohledňují požadavky na bezpečnou a k životnímu prostředí přijatelnou výrobu.

2002 S automatizací procesů bylo do výroby disperzí zavedeno počítačové řízení výroby.

2002/2003 Výstavbou a uspořádáním velkého skladu získává MITOL moderní distribuční a logistické centrum.

2004 Modernizace a částečná automatizace výroby tavných lepidel.

2004 V České republice zakládá MITOL svou první dceřinou společnost MITOL CZ.

2006 Získání certifikátu OHSAS 18001:1999 je formálním potvrzením úsilí společnosti MITOL v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2008 Aktivity MITOLu v oblasti ochrany životního prostředí byly v roce 2008 oceněny získáním environmentálního povolení v souladu s evropskou směrnicí IPPC. Tímto dokumentem se společnost MITOL také právně zavázala komplexně řešit problémy v oblasti životního prostředí, předcházet znečištění a zavádět moderní technologie snižující dopady na životní prostředí, tedy položila základy udržitelného rozvoje podniku.

2011 Modernizace a rozšíření polymeračního provozu.

2012 MITOL se zařadil mezi 50 podniků ve Slovinsku s nejlepší bonitou.

2014 Modernizace výrobních zařízení na výrobu disperzních a reakčních lepidel.

2017 Od roku 2017 jsme členem skupiny Soudal, největšího nezávislého evropského výrobce tmelů, polyuretanových pěn a lepidel. Skupina se svou tržní orientací a společensky odpovědnou politikou představuje důležitého strategického partnera, který zajistil stabilní rozvoj naší společnosti, a současně nám svou rozvětvenou sítí poboček a výrobních provozoven po celém světě umožňuje nabídnout našim zákazníkům nejlepší technickou a logistickou podporu.

2019 Modernizace čističky a rozšíření výrobních kapacit v provozovnách na výrobu disperzních a tavných lepidel.

 

          

NENAŠLI JSTE TU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ?

Jsme tu pro vás.
Pro rychlou pomoc se obraťte na naše poradce.

Přihlášení na e-novinky