Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / O nas / Trajnostni razvoj / Okoljska odgovornost

Vse naše dejavnosti izhajajo iz zaveze za zaščito, vzdrževanje in spodbujanje trajnostne rabe ekosistemov.

Varovanje življenjskega okolja je osnovni pogoj za zdrav in trajnostni razvoj vsakega podjetja. Mitol namenja posebno pozornost izbiri materialov in proizvodnih procesov, ki ne obremenjujejo okolja ter smotrni rabi naravnih virov. V skrbi za uporabnika nismo pozabili na okolje. Naša prizadevanja za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo potrjujeta tudi uveljavljena certifikata ISO 14001:2015 ter certifikat Program odgovornega ravnanja.

Okoljska odličnost družbe MITOL

 

MITOL se je začel zavedati pomembnosti okoljevarstva prej kot večina gospodarskih družb, saj smo že leta 1999 vpeljali sistem ISO 14001 in ga vključili v celostno politiko razvoja podjetja.

To nismo naredili samo deklarativno, ampak z nizom izvedenih ciljev, ki so vključevali proučevanje vplivov na okolje, investicije, usposabljanja in so pripeljali Mitol na tak razvojni nivo, da ima zagotovljen obstoj tudi v prihodnosti.

V okviru teh prizadevanj zagotavljamo potrebne aktivnosti za nenehno zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja okolja, spoštujemo in dosledno izvajamo zakonodajne in druge zahteve ter vključujemo okoljske elemente v razvojne in letne načrte poslovanja v smislu nenehnega izboljševanja okoljskega stanja.

Zavedamo se, da so zaposleni pomemben člen pri izvajanju okoljske politike, zato skrbimo za stalno usposabljanje in krepitev okoljske zavesti pri vseh zaposlenih kot ostalih, ki delajo v imenu družbe.

Okoljevarstvena naravnanost Mitola je in bo ostala stalnica, saj zaščita bivalnega okolja ni nikoli zaključena zgodba. Izboljšave so vedno mogoče. Prehojena pot je zahtevala veliko vlaganj in je bila naravnana v smeri pridobitve dolgoročne konkurenčne prednosti, to je obstoju družbe tudi v prihodnosti, ko bo splošna zavest o zdravem okolju še bolj pritiskala na gospodarjenje podjetij.

Tudi v prihodnje nas čaka mnogo izzivov, če želimo slediti naši usmeritvi, ki je:

 

Lepila MITOL – okolju prijazni in varni izdelki

 

Poseben poudarek dajemo tudi ekonomskim učinkom oziroma izplenu iz takega ravnanja. Rezerve vidimo predvsem v optimizaciji proizvodnih procesov, izboljšanju energetske učinkovitosti, racionalni rabi naravnih virov ter zmanjševanju odpadkov.


OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV

Naši strokovnjaki in stranke si želijo čim učinkovitejši proizvodni proces – manjšo porabo virov, zmanjšanje odpadkov in minimiziranje njihovega vpliva na okolje. Z našimi rešitvami in lepilnimi sredstvi lahko pospešijo proizvodne linije, porabijo manj materiala, zmanjšajo stroške in negativen vpliv na planet.


RACIONALNA RABA NARAVNIH VIROV

Naša lepilna sredstva so razvita kot okolju prijazne, inovativne rešitve za vezanje in spajanje industrijskih izdelkov ali za domačo uporabo. S svojimi komponentami in formulami, preprosto in gospodarno uporabo, najboljšo embalažo in številnimi drugimi prednosti ustvarjajo možnosti za doseganje napredka v številnih panogah.


IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Na globalni ravni je vse večje povpraševanje po izdelkih, ki so varni za okolje in zmanjšujejo negativne vplive nanj. Naše rešitve ponujajo odgovor.


ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

Naša lepila predstavljajo novo generacijo izdelkov za lepljenje. Z razvojem inovativnih formul za lepila zmanjšujemo količino odpadkov. Izdelki so okolju prijazni, odlične kakovosti, zmanjšujejo količino potrebnega lepila in so na voljo v priročnih pakiranjih.


 

 

Program odgovornega ravnanja

Odgovornost do okoljevarstva izkazujemo tudi s sodelovanjem v Programu odgovornega ravnanja. Ta program predstavlja edinstveno pobudo kemijske industrije na globalnem nivoju za izboljšanje svojega delovanja na področju varovanja zdravja, varnosti in okolja. Cilj je stalno spremljanje in izboljševanje dosežkov na teh področjih, kar se meri s 16 parametri. Program se izvaja že v več kot 50-tih državah in naj bi sčasoma prerasel v projekt trajnostnega razvoja, ki bi upošteval tudi indikatorje socialno odgovornega ravnanja.

 

 

NISTE NAŠLI PRAVEGA ODGOVORA?

Tu smo za vas.
Za hitro pomoč se obrnite na naše svetovalce.

Prijava na e-novice