Mitol
Search SLO / EN / CZ / RS / HR MENU
Mitol / O nas / O podjetju / MITOLOVA ZGODBA

MITOL je eden od vodilnih ponudnikov lepilnih sredstev v Evropi. Že več kot 70 let sledimo svoji viziji in razvijamo inovativne rešitve, ki so usmerjene k našim uporabnikom. Od leta 2017 s ponosom strateško delujemo pod okriljem skupine Soudal iz Belgije.

Zavezani smo načelom odličnosti. Naš sistematični pristop k dolgoročnemu ohranjanju ekonomskega in družbenega ravnovesja za skupno dobro je temeljna vrednota naše družbe.  Z visoko stopnjo odgovornosti vseh zaposlenih v najširšem pomenu besede ustvarjamo dolgoročne partnerske odnose in skrbimo boljše okolje.

 

Rešitve po meri uporabnika


Skrivnost našega uspeha je, da nudimo rešitve pisane na kožo uporabnika. Zavedamo se, da naši partnerji od nas pričakujejo, da bom razumeli njihove potrebe in jim ponudili izdelke, ki izpolnjujejo njihove zahteve in pričakovanja. Ne prilagajamo kupcev svojim izdelkom. Mi izdelke razvijamo po meri uporabnika. Širok nabor več kot 500 skrbno formuliranih izdelkov, ki so odgovor na izzive sodobnih tehnoloških procesov, je zagotovilo, da smo pravi naslov.

 

Odgovori na izzive prihodnosti 


Nenehno spreminjanje je edina stalnica v sodobnem svetu. Stremimo za tem, da svojim strankam nudimo tehnološko napredne rešitve, ki bodo kos tudi izzivom prihodnosti. Skrbimo z zadovoljstvo svojih strank in z njimi gradimo dolgoročne partnerske odnose, ker so le-ti zagotovilo za trajnostni razvoj podjetja.

 

Pospešujemo inovacije 


Hiter razvoj materialov in pojavljanje novih tehnologij zahteva, da stalno sledimo novim trendom. Skupina izkušenih in visoko usposobljenih strokovnjakov iz MITOL-a skrbi za nenehno izboljšavo in nadgrajevanje obstoječih izdelkov kot za iskanje novih inovativnih rešitev, ki našim strankam omogočajo doseganje višje produktivnosti in višje dodane vrednosti. Spodbujanje k razmišljanju izven okvirov ter iskanju izvirnih rešitev je del naše organizacijske kulture, saj se zavedamo, da so prav zaposleni naš največji kapital, s katerim razpolagamo.

 

MITOL skozi čas


1947 Začeli smo kot podjetje za odkup in predelavo mleka z imenom Mleko Sežana.

1954 Na osnovi kazeina pridobljenega iz presežkov mleka je bilo izdelano prvo lepilo.

1962 Prelomnico v razvoju podjetja je predstavljala odločitev o postavitvi 1700 litrskega reaktorja za proizvodnjo sintetičnih lepil.

1963 Razviti so bili prvi tipi disperzijskih lepil. Emulzije za proizvodnjo le-teh je Mlekarna kupovala doma in v tujini.

1964 Mlekarna se je preimenovala v MITOL – Mlekarna in tovarna lepil.

1968 Zaradi velikega povpraševanja po disperzijskih lepilih in težav z uvozom emulzij se je MITOL odločil postaviti lasten obrat za proizvodnjo emulzij.

1972 Količine odkupljenega mleka so se iz leta v leto zmanjševale, kapacitete mlekarne pa so ostajale čedalje bolj neizkoriščene. L.1972 je prineslo dokončno ukinitev mlekarsko-predelovalne dejavnosti.

1973 V tem letu je bilo proizvedenih že 5 000 ton disperzij.

1975 Razvoj novih tehnologij in potreb kupcev je narekoval tudi razvoj novih vrst lepil. MITOL je hitro prepoznal prednosti talilnih lepil in pravilno predvidel razvoj potreb kupcev. Kot prvi na trgu tedanje Jugoslavije je začel s proizvodnjo in trženjem nove generacije lepil.

1989 S preimenovanjem v MITOL tovarna lepil, p.o. Sežana se je prvotna dejavnost umaknila tudi iz naziva podjetja.

1991 Padec prodaje, ki ga povzroči izguba jugoslovanskega trga, poskuša MITOL nadomestiti s prodiranjem na nove trge.

1995 Podjetje se preoblikuje v delniško družbo in se vpiše v sodni register pod današnjim nazivom MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana.

1999 Pridobitev certifikatov ISO 9001 in ISO 14 001. Ta korak uvršča MITOL med podjetja, ki ob skrbi za kvaliteto izdelkov dosledno upoštevajo tudi zahteve za okolju sprejemljivo in varno proizvodnjo.

2002 Z avtomatizacijo procesov v proizvodnji disperzij je bilo uvedeno računalniško vodenje proizvodnje.

2002/2003 Z izgradnjo in ureditvijo visoko regalnega skladišča dobi MITOL sodoben distribucijsko-logistični center.

2004 Posodobitev in delna avtomatizacija proizvodnje talilnih lepil.

2004 Na Češkem MITOL ustanovi svoje prvo hčerinsko podjetje MITOL CZ.

2006 Pridobitev certifikata OHSAS 18001:1999 predstavlja formalno potrditev MITOL-ovih prizadevanj na področju zaščite poklicnega zdravja in varnosti.

2008 MITOL-ove aktivnosti na področju varovanja okolja so bile v l.2008 nadgrajene s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja usklajenega z evropsko direktivo IPPC. S tem dokumentom se je MITOL tudi zakonsko zavezal k celovitem reševanju okoljskih problemov, k preprečevanju onesnaževanja in k uvajanju sodobnih tehnologij, ki zmanjšujejo vplive na okolje, ter tako zagotovil temelje za trajnostni razvoj podjetja.

2011 Posodobitev in razširitev obrata polimerizacije.

2012 MITOL se je uvrstil med 50 podjetij v Sloveniji z najboljšo boniteto.

2014 Posodobitev proizvodnih zmogljivosti za izdelavo disperzijskih in reakcijskih lepil.

2017  Od leta 2017 smo član skupine Soudal, največjega neodvisnega evropskega proizvajalca tesnilnih mas, poliuretanskih pen in lepil. Skupina s svojo tržno naravnanostjo in družbeno odgovorno politiko predstavlja pomembnega strateškega partnerja, ki je zagotovilo za dolgoročni razvoj našega podjetja, hkrati pa nam s svojo razvejano mrežo podružnic in proizvodnih obratov po vsem svetu omogoča, da svojim strankam nudimo najboljšo  tehnično in logistično podporo.

2019 Posodobitev čistilne naprave ter razširitev proizvodnih zmogljivosti v obratih za izdelavo disperzijskih in talilnih lepil.

           

NISTE NAŠLI PRAVEGA ODGOVORA?

Tu smo za vas.
Za hitro pomoč se obrnite na naše svetovalce.

Prijava na e-novice